Publicerat: Om den svenska ATM-rörelsen

Så har jag tillslut fått en andra artikel från projektet publicerad. Denna gång handlar det om hur den amerikanska ATM-rörelsen fångades upp i Sverige. ATM står för Amateur Telescope Making, och kom som rörelse betraktad att formeras runt tidskriften Scientific American på 1920-talet. I en tid då köpeteleskop var bortom horisonten för de allra flesta, förändrade ATM-rörelsen förutsättningar för den amerikanska amatörastronomin i grunden. Som jag argumenterar för i artikeln följde utvecklingen här i Sverige ungefär samma mönster, men då med en fördröjning om ett tjugotal år.

Artikeln, som bygger på ett betydligt längre kapitel i vår kommande bok, är publicerad i Journal of Astronomical History and Heritage, redigerad av astronomihistorikern Wayne Orchiston. Tidskriften tillämpar så kallad open access, vilket innebär att artikeln är fritt tillgänglig. Alla årgångar av tidskriften finns att läsa här, och min artikel kommer man till om man klickar på bilden nedan.

Vill man läsa mer om teleskopbyggen och ATM så finns ett axplock av gamla bloggartiklar här.

Publicerat i Uncategorized | Märkt , , | Lämna en kommentar

Astrofoto i litteraturen

Som ett led i mitt arbete med att förstå astrofotografering i svensk amatörastronomi under nittonhundratalet gör jag en liten översikt över hur astrofoto behandlats i litteraturen. Jag tittar dels på handböcker, dels på tidskrifter.

Genom att se hur ett antal handböcker beskrivit astrofoto får man ett slags ramverk av etablerade tekniker i den internationella amatörastronomin som de som velat ge sig in på området kunnat ta till sig och hur detta förändrats över tid. Handbokskunskapen är, närmast per definition, en uppsättning väletablerade metoder som de amatörer som sökt upp handböckerna kunnat ta till sig. Det betyder ju inte att alla dessa tekniker har kommit till användning i den svenska amatörastronomin, men lägger så att säga upp ramarna för det breda kunskapsläget.

Tidskriftsmaterialet är av något annorlunda slag. Där finns förstås handledningar som visar hur man kan komma igång med astrofoto med beprövade metoder, men också de lite mer extrema exemplen: där presenteras nya och fortfarande relativt oprövade metoder; där finns också de riktiga stjärnorna på området. Vi som lusläste Astronomy och Sky and Telescope på 1980-talen kunde se de ofta fantastiska bilderna som amatörer som Bill Iburg, Hans Vehrenberg, Jean Dragesco och Jack Newton åstadkom. Den här typen av amatörer presterade bilder som var inspirationskällor för astrofotografer, men kanske snarare representerade ett svåruppnåeligt astrofotografiskt ideal än något som vem som helst kunde åstadkomma.

Med genomgången hoppas jag få en ökad insikt i hur man ser på astrofotots särart, jämfört med de visuella metoderna; vad man använde astrofoto till; vilka utmaningarna var för den amatör som ville fotografera stjärnhimlen; i förlängningen varför man hållit på med astrofoto.

Publicerat i Uncategorized | Märkt | Lämna en kommentar

Lösning bildgåta 8

Bilden i den förra bildgåtan föreställer Bernth Malm.

Malm var en av amatörerna som samlades kring Rune Fogelquist för att utveckla och använda Bifrostobservatoriet i dess uppländska inkarnation. Platsen var Bälinge, en mil eller så från Uppsala, och observatoriet inhyste hemmabyggen med mycket god mekanik placerade i flera kupoler (men optiken tillverkades inte av amatörerna själva, Fogelquist handlade gärna optik från firma Lichtenknecker, en av dåtidens mer välrenommerade europeiska leverantörer av amatörastronomisk optik).

Om Fogelqvist har vi skrivit en del här på bloggen och det med all rätt. Han är en av de mer namnkunniga svenska amatörerna under efterkrigstiden, känd för såväl observationer (upptäckten av Arend-Rolands motsvans, arbetet med den egna fotografiska stjärnatlasen) som instrumentbyggande i praktik och teori liksom mångårig populärvetenskaplig verksamhet (Bifrostobservatoriet i dess västgötska inkarnation). Men en av orsakerna till att jag valde den här bilden till bildgåta nr 8 var för att uppmärksamma de som arbetar bakom en sådan figur som Fogelqvist. De där figurerna som är väsentliga för att till exempel tekniskt komplicerade tingestar som stora amatörbyggda teleskop och observatorier skall existera men som inte är så utåtriktade som amatörer av Fogelquists typ.

Fogelquist samlade omkring sig en grupp av amatörer med olika kunskaper. Flera var ingenjörer och en av dem, Lars Lundin, arbetade till vardags som forskningsingenjör vid Observatoriet i Uppsala: bygge av proffsinstrument på arbetstid, bygge av amatörinstrument på fritiden.

Och byggandet stod i fokus, i varje fall är det ett intryck man får av att läsa det reportage om observatoriet som publicerades i UNT 1 mars 1971, en artikel som i ord och bild berättar om hur denna kvartett av amtörer byggt sina instrument själva, tillverkat stort och smått, trivialt och komplicerat, mekaniskt och elektroniskt.

Ibland brukar Johan och jag diskutera amatörastronomin i termer av att den speglar den professionella astronomin; allt (eller i varje fall mycket) som professionella astronomer gör, det gör även amatörastronomer, fast på sitt vis.

Och när jag tänker på Bernth Malm och Rune Fogelqvist känns det lite grand som en spegling av George Ellery Hale och George W. Ritchey, den ene förstås jättekänd, den andre mer eller mindre osynlig i det allmänna medvetandet men upprättad i den fina och högst läsvärda dubbelbiografin Pauper and Prince: Ritchey, Hale, and Big American Telescopes av Donald Osterbrock (University of Arizona Press, 1993).

Bilden är förresten hämtad från Hans Alenius Solring (Norstedts, 1969), en bok som i tidstypisk svartvit dokumentär fotostil försöker fånga olika slags vardagsliv, däribland verksamheten ute på Bifrostobservatoriet som får tiotalet bilder i boken.

(Tack till Gunnar Broberg, denne mästare på att snoka upp och tipsa om saker och ting ur arkiven och biblioteken.)

Publicerat i Uncategorized | Märkt , , , , , | 2 kommentarer

Bildgåta 8

Vad föreställer den här bilden?
amatorastronom

Publicerat i Uncategorized | Märkt | 3 kommentarer

Publicerat: Om kometer och informationsflöden

Det tog sin tid men nu kan jag tillslut meddela att min första projektartikel är publicerad. Ni som har följt bloggen minns att jag för ett par år sedan skrev en del inlägg om kometer och amatörbaserad kometastronomi. Detta var ett led i arbetet med ett längre bokkapitel på samma tema. Ett av kapitlets huvudteman rör de informationsflöden som kometastronomin aktualiserar, och det är detta som jag lyft ut och gjort en artikel av.

Artikeln är publicerad i Journal of Astronomical History and Heritage, redigerad av astronomihistorikern Wayne Orchiston. Tidskriften har ett bredare anslag än den tämligen inomvetenskapliga Journal for History of Astronomy, och den publicerar dessutom med ’open access’, det vill säga man måste inte prenumerera på tidskriften för att läsa artiklarna.

Tidskriftens alla volymer finns att läsa här: Journal of Astronomical History and Heritage, och en direktlänk till min artikel här: Follow the information.

Skärmklipp

 

Publicerat i Uncategorized | Märkt , | 4 kommentarer

Ett dagsverke på Mount Lahall

Vad är ett amatörobservatorium? Detta är den övergripande frågan för det sista kapitlet i vår bok, och vi försöker tackla den genom att studera ett urval observatorier av olika typer lite närmare. Ett avsnitt handlar till exempel om Lahallsobservatoriet som sedan 1983 drivs av Göteborgs astronomiska klubb.

Genom det välsorterade arkivet vid Slottsskogsobservatoriet, vilket också rymmer klubbens kontor, har jag med ganska hög upplösning kunnat återskapa Lahallsobservatoriets historia. Men under tiden jag har jobbat med avsnittet har jag ändå känt att det glappat lite — trots att jag bor i Göteborg och sedan länge är medlem i klubben har jag aldrig besökt anläggningen. För att råda bot på detta tog jag för en tid sedan kontakt med observatorieföreståndaren Göran Kajler och vi kom överens om att jag skulle följa med till observatoriet i samband med klubbens stundande fixardagar.

Göran plockade upp mig i lördags morse på Centralstationen och tillsammans åkte vi ut till Lahall, en knapp halvtimmes bilresa sydost om Göteborg. När vi parkerade nedanför den skogsbevuxna bergstoppen — Mount Lahall på intern jargong — fanns det inget som avslöjade att stigen som öppnade sig vid vägkanten leder fram till ett observatorium.

cc

I historien om Lahall spelar dessutom själva stigen en central roll. Det har aldrig funnits en farbar väg upp till toppen utan blott en smal skogsstig som slingrar sig fram över stock och sten. En konsekvens av detta var att när observatoriet byggdes fick allt material, varenda planka, mursten och cementsäck, bäras den 250 metrarna uppför berget. Det låter inte så märkvärdigt när man läser om det, men när jag och Göran går uppför stigen blir jag mer och mer imponerad för varje höjdmeter vi lägger under oss.

WP_20150627_176

Väl uppe på toppen dyker plötsligt observatoriet upp ur grönskan. Färgsättningen med gröna väggar och vit kupol gör att det smälter in bra i bakgrunden. Det märks också att det gått några år sedan observatoriet byggdes — träden runtomkring har på sina håll börjat skymma sikten.

WP_20150627_175

Observatoriebygget påbörjades 1979. I de mest optimistiska prognoserna beräknade man byggtiden till något halvår men det visade sig i själva verket ta fem år att slutföra, mycket på grund av den synnerligen besvärliga logistiken. Ivar Hamberg hade gjort ritningarna och fungerade också som projektledare under bygget. Enligt bokföringen lade medlemmarna ner drygt sjutusen arbetstimmar. Alla som gjorde mer än en procent av dessa har fått sitt namn förevigat på en plakett i observatoriet.

WP_20150627_173

Observatoriet har formen av en rund silo och är drygt fem meter i diameter. Bottenvåningen rymmer ett litet kontor, liksom en försvarlig pir som förankrar teleskopet på våningen ovanför i berget. En smal trappa leder upp i kupolen. Hela övervåningens kupolkonstruktion är byggs som en sorts karusell. Sex hjul sitter fastbultade i murväggarna och ovanpå dessa vilar en rund kupolring ovanpå vilken själva kupolen är rest. Kupolen kan därmed vridas 360 grader, detta förstås för att spalten som öppnar mot himlen ska kunna riktas åt olika håll. Under bygget konstruerades ringen och andra delar till kupolen dels i klubbhuset i Västra Frölunda och dels i en slöjdsal i Mölndal. Det berättas att man under några sommarmånader lånade ihop varenda skruvtving som fanns att uppbringa vid Mölndals skolor för att forma och limma spanten som bär upp kupolen.

WP_20150627_169Mitt i kupolen huserar förstås huvudinstrumentet. Goto-refraktorn köpes in redan 1973 (jag har skrivit om omständigheterna kring denna affär här). Därefter låg den nedpackad i ett förråd på Chalmers under många år innan den kunde baxas uppför backen till den nya boningen på Lahall. Fortfarande är det en imponerande pjäs (det är Göran som står vid instrumentet på bilden nedan). Öppningen är på 15 cm, och den kom med mekanisk drivning (medels ett lod i stativet), en astrograf, ett litet spektroskop och diverse annan kringutrustning.

WP_20150627_002

Mitt besök vid Lahall föranleddes inte bara av att jag ville se anläggningen. För att bilda mig en uppfattning om verksamheten ville jag också kika lite i de loggböcker som förvaras vid observatoriet. Bokhållningen är, så när som på något borttappat år på mitten, komplett och ger en god bild av vad man ägnat sig åt under åren. Första posten antecknades förstås i samband med ‘First light’ i juli 1983.

WP_20150627_043

När teleskopet var injusterat framåt hösten samma år påbörjades mer regelrätta observationer, framförallt av solen, planeterna och de populäraste Messier-objekten. Då och då hade man visningar för mindre grupper, men dessa verkar aldrig ha blivit någon huvudsak.

WP_20150627_059

Med tiden kompletterades refraktorn med flera dobsonteleskop för mer aperturkrävande observationer. När Magnus Lindhe till exempel lyckades få en första skymt av komet Halley från Lahall den 22 september 1985 använde han ett 33 cm dobsonteleskop. Först i december var kometen tillräckligt ljusstark för att också synas i refraktorn.

WP_20150627_074

Mina uppgifter å yrkes vägnar var snabbt avklarade varpå jag själv pliktade några timmar på berget. Bland annat fick jag äran att dammtorka den gamla refraktorn. Kändes som en passande avslutning på besöket.

Avslutningsvis vill jag rikta ett stort tack till Göran, som både möjliggjorde besöket, guidade mig runt på observatoriet och dessutom gav mig tillgång till den dokumentation jag behövde.

Publicerat i Uncategorized | Märkt , , | 4 kommentarer

Statens blickar mot amatörforskningen

Vad är det svenska staten tycker är intressant i amatörforskningen under 1900-talet? På en individnivå kan man peka på att universitetsprofessorer, som ju är statstjänstemän, då och då samarbetar med amatörastronomer och dito botaniker och geologer. På institutions- och organisationsnivå kan man peka på exempelvis Artdatabanken, som bygger upp system för att samla in, systematisera och tillhandahålla amatörers fynd i skog och mark. Men om man lyfter blicken ytterligare en nivå, vad hittar man då?

Frågan kan angripas på flera sätt. Ett sätt skulle kunna vara att se på hur riksdag och regering hanterar och diskuterar amatörforskares insatser. Ett annat sätt har möjliggjorts den senaste tiden, sedan Statens offentliga utredningar 1922-1996 blivit tillgängliga i maskinläsbar form. Dels är varje enskild utredning möjlig att ladda ner från KB och det är möjligt att söka inne i texten via pdf-läsarens sökfunktion. Men användbarheten har ökat kraftigt sedan man fått möjligheten att söka efter ett begrepp i hela mängden utredningar samtidigt. Hur detta kommit till är intressant i sig, ett spontant framväxande samarbete mellan Kungliga biblioteket och Christopher Kullenberg. Jag tänker mig att man skulle kunna se på den samlade mängden av Statens offentliga utredningar som ett slags avbildning av 1900-talets statsanknutna expertiskår. Sökningar i denna SOUrymd har nu, tack vare de verktyg som KB och Christopher Kullenberg tagit fram, blivit möjliga att genomföra.

Låt oss ta den samlade textmassan av Statens offentliga utredningar som ett uttryck för Staten och dess Expertis. Det är inte det enda uttrycket för vad Staten och Expertisen vill med amatörer under nittonhundratalet, men det kanske ger vissa indikationer. Dessutom bidrar en undersökning av denna textmängd till att ringa in olika betydelser och användningar av amatörbegreppet.

En sökning på amatör.*, för att fånga olika böjningar av amatörbegreppet, ger ganska många träffar. Återstår att sortera ut de som har med olika vetenskaper att göra.

Merparten är inte relevanta här, de handlar om kultur (amatörteater, amatörfilmare, amatörmålare, amatörmusiker och så vidare), sport som amatörboxare (ägnas en helt egen utredning) och amatörridsport. Vidare talar Offentlig förevisning av djur (SOU 1957:38) om ”amatörillusionister”. Några är träffar som handlar om den andra betydelsen av begreppet amatör, att något är amatörmässigt i betydelsen klantigt skött. En utredning från 1935 talar sålunda om den ”amatörmässighet, varmed även så ömtåliga förhållanden behandlas”. Samma användning av amatörbegreppet återfinns i den stora livsmedelstekniska utredningen (SOU 1945:6) som talar om den ”amatörmässigt tillagade föda, som nu dominerar i kosthållet”, en typ av livsmedelshantering som icke var önskvärd i det moderna Sverige liksom en utredning om elektriska anläggningar från 1966 talar om ”amatörmässig” och i en utredning om konsumentskydd på låsområdet (vissa utredningar tar sig an riktigt tunga samhällsproblem, andra är mer närsynta) från 1975 figurerar ”amatörtjuvarna”; på samma tematik talar 1971 års snatteriutredning om personer som är ”amatörmässiga i tillvägagångssättet”.

En annan tids hemskheter indikeras av de ganska många träffar på ordet amatör som förekommer i Betänkande i abortfrågan (SOU 1944:51). Vi återfinner även amatörbegreppet i Utredning med förslag om lösdrivarlagens upphävande m.m. (SOU 1949:4) som bland annat talar om ”amatörmässigt prostituerade” (vilket väl borde utgöra en självmotsägelse?!).

Några är träffar i områden som angränsar till de amatörer som vi är på jakt efter, nämligen amatörer i de hobbyistmiljöer som varit en del av teknikintresset under 1900-talet: amatörradio, amatörfoto, amatörflygare, amatörjärnvägar. Och amatörfiske, som förekommer ganska ofta, kanske kan föras hit, liksom amatörer inom trädgårdsodlingen och svampplockning. Inte sällan återfinns amatörbegreppet i diverse skattetekniska sammanhang; en utredning om Reformerad mervärdesskatt m.m. från 1989 lägger till exempel visst krut på att utröna hur pass skattepliktiga amatörbyggda fordon är (gissa!). Ytterligare teknikamatörism finns i Innovationer för Sverige (SOU 1993:84) som på något ställe skriver om amatöruppfinnare.

Slutligen har vi de träffar som verkligen handlar om amatörer inom olika vetenskapsområden. Låt oss se lite närmare på dem.

Betänkande med förslag rörande det svenska naturskyddets organisation och statliga förvaltning samt uppgifter för det allmänna naturskyddets verksamhet, SOU 1935:26, diskuterar amatörbotanisters verksamhet i Abisko nationalpark. Amatörbotanisterna dyker återigen upp i två utredningar från Naturvetenskapliga forskningskommitten: SOU 1945:48 och 1946:77

Utredningen om De botaniska trädgårdarnas verksamhet och finansiering (SOU 1988:68) nämner amatörer på ett flertal ställen. Ny gruvlag (SOU 1969:10) diskuterar amatörgeologer, liksom Malm – jord – vatten (SOU 1971:17) som diskuterar olika slags malmprospekterare i Sverige. En kategori utgörs av enskilda individer (s 73):

Flertalet av enskilda malmletare är amatörer med begränsade ekonomiska resurser. Undersökningarna har vetenskapligt och tekniskt sett mycket ojämn kvalitet och sträcker sig sällan utöver enkla lokaliseringsförsök. Endast undantagsvis har sådana malmletare fått ekonomiskt lönande utbyte av sin verksamhet.

Dessa amatörgeologer återkommer sedan i Ny minerallagstiftning (SOU 1986:53 som bland annat hade att väga planerna på en utökad rapporteringsskyldighet inom mineralprospekteringen mot risken att amatörprospekterarnas verksamhet (som utredningen tycks ha sett som samhällsnyttig) skulle minska om en sådan skyldighet även kom att gälla för amatörerna.

Amatörforskare inom historiefältet dyker bland annat upp i en arkivutredning från 1987, Arkiv för individ och miljö (SOU 1987:38):

När man nämner ordet forskning i arkivssammanhang utan att närmare ange vad som avses med ordet, är det ofta den akademiska forskningen man tänker på. Ändå besöker numera andra forskargrupper arkiven och utnyttjar deras material och tjänster i långt högre grad än vad som sker från universitetsforskarnas sida. I första hand gäller det forskare som arbetar med genealogiska spörsmål, vad man i dagligt tal kallar släktforskare. Men under senare år har släktforskningen nästan utvecklats till vad som skulle kunna kallas en ny folkrörelse. Till detta har ett stort antal kurser landet runt om hur man använder vårt arkivmaterial bidragit. Landet har fått en kår kunniga amatörforskare som inte bara intresserar sig för genealogiska data utan försöker använda en rad olika källmaterial för att sätta in sina anfäder i deras historiska miljö. Därmed kommer nya arkivmaterial till användning. Detta gäller inte minst de individrelaterade materialen, som naturligtvis kan bli mycket intressanta for denna forskargrupp framöver. (s 13)

Ytterligare en arkivutredning behandlar amatörforskarna, Öppenhet och minne: Arkivens roll i samhället (SOU 1988:11). Amatörerna dyker upp på ett antal ställen, bland annat skriver man:

Den bredare folkliga forskningen eller den s.k. amatörforskningen har ökat avsevärt under 1970- och 1980-talen. Som exempel på sådan forskning kan nämnas viss lokalhistorisk forskning, släktforskning och järnvägsforskning. Det finns stora skillnader mellan olika forskare i metod, forskningens omfattning m.m. I vissa fall används delvis vetenskaplig metodik.

Samma släktforskare, amatörhistoriker och andra anhängare till ”Gräv där du står”-rörelsen dyker upp i Folkbibliotek i Sverige (SOU 1984:23).

Amatörastronomi förekommer i Betänkande med utredning och förslag angående yrkesutbildning av sjöfolk av manskapsgrad samt åtgärder till höjande av sjöfolkets allmänna och medborgerliga bildning (SOU 1945:5). I betänkandets bilaga V, s 359ff, finns ett förslag till handbokssamling för fartyg, böcker som sjömännen bör kunna ha tillgängliga till sjöss för sin bildnings skull. Bland böcker inom utbildning, språk, geografi, samhällskunskap, teknologi, ekonomi, medicin med mera återfinns under rubriken ”Naturvetenskap” två böcker. Den ena är Nils Tamm och Åke Wallenquist, Amatörastronomen, den andra A. Ångströms Meteorologi.

Den huvudsakliga förekomsten av amatörforskning i SOUrymden kommer dock i slutet av 1970-talet, då amatörastronomi och flera andra slags amatörforskare figurerar i Forskning i kontakt med samhället (SOU 1977:55). Detta är en expertbilaga till 1977 års stora forskningspolitiska utredning och skrevs av Eric Dyring. Han diskuterar ett antal tidskrifter som ligger i gränsområdet mellan originalpublicering av vetenskapliga resultat och annan forskningsinformation med målgrupper som är både specialister och kvalificerade icke-specialister (s 18):

Flera av dessa tidskrifter satsar på kontakter med och sprider information till grupper av intresserade lekmän, utan att målsättningen därför är utpräglat populärvetenskaplig. De fungerar i flera fall också som en forskningens kontaktyta mot det växande antal amatörer som seriöst fördjupar sig i ämnen som geologi, astronomi, ornitologi etc.

I avsnittet om folkbildning diskuterar Dyring möjligheten ”att utnyttja studiecirkeln som en forskargrupp, där aktiva forskare och amatörer samverkar” och på sidan 36, i ett stycke om organisationer och föreningar, skriver utredningen

I detta sammanhang har det stigande antalet amatörforeningar som arbetar med att sprida kännedom om och stimulera intresset för ämnen som astronomi, geologi, biologi etc. en intressant roll. De skapar grogrund för direkta kontakter mellan forskare och amatörer/intresserade. Dessutom har de en viktig roll genom att de ofta vänder sig till ungdomen.

Ämnet återkommer på sidan 63, under rubriken barn och ungdom: ”Föreningslivet erbjuder i dag en ökad aktivitet kring vissa ämnesområden med anknytning till forskning. Det gäller amatörföreningar, som riktar sig även till ungdomar” och i utredningens avslutande rekommendationer lyfter Dyring fram att amatörverksamhet inom vetenskap bör stödjas och uppmuntras (sid 67):

Intresset för amatörverksamhet inom vissa forskningsområden – astronomi, geologi, biologi, historia (hembygdsforskning), arkeologi etc. – ökar starkt såväl enskilt som i föreningsformen. Många föreningar har också en omfattande ungdomsverksamhet. Amatörismen erbjuder allmänheten möjligheter att själva deltaga i forskningsarbete och få nära kontakter med den professionella forskningen. Denna typ av verksamhet sammanfaller med ett av målen för vår kulturpolitik och bör därför uppmuntras. Enskilda, grupper, föreningar och studieverksamhet som bedriver amatörforskning behöver resurser för att kunna etablera forskarkontakter, och den aktiva forskningen bör ges möjligheter att stimulera och stödja denna verksamhet.

[Inlägget publicerades även här.]

Publicerat i Uncategorized | Märkt | Lämna en kommentar